Melų pasaka

Aš jums pasakysiu pasaką. Mačiau skrendant dvi keptas vištas, skrido jos greitai, pilvus išvertusios į dangų, o nugaras į pragarą. Ten girnų akmuo plaukė kaip plunksna per Meino upę, o varlė, tupėdama per Sekmines ant ledo, nugraužė arklo žagres. Su ramentais ir kojūkais šoko vyti kiškį trys berniokai – vienas kurčias, antras aklas, trečias nebylys, o ketvirtas abiem kojom šlubas. [Daugiau…]

Baby Hazel Games

Smilčių bažnytėlė

Aną metą ganiau dvylą karvę, radau spilgą ir adetą. Iš tos adetos nusikaldinau pinkioką kirvelį. Ėjau ieškoti kirveliui koto ir ančėjau tokį ąžuolą. Aš tą ąžuolą čekšt, man skiedra į bambą takšt. [Daugiau…]